----------- ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - 02/10/2023

Διοικητική οργάνωση

Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από την Προσωρινή Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Πρόεδρος: Αθανάσιος (Σάκης) Πανταζόπουλος , Καθηγητής, email: sakisp.dipae@gmail.com

Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος:

Πρόεδρος: Δρ. Αθανάσιος Πανταζόπουλος – Καθηγητής – sakisp.dipae@gmail.com (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
Αντιπρόεδρος: Δρ. Δημήτριος Κολιόπουλος – Καθηγητής – kolio@ihu.gr (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)

Μέλος: Δρ. Δημήτριος Σαγρής – Αναπληρωτής Καθηγητής – dsagris@ihu.gr   (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
Μέλος: Δρ. Παρασκευή Κερτεμελίδου – Επίκουρη Καθηγήτρια – vickykert@ihu.gr  (Τμήμα Εσωτ. Αρχιτεκτονικής)
Μέλος: Δρ. Στέλιος Κουζελέας – Επίκουρος Καθηγητής – s.kouzeleas@gmail.com  (Τμήμα Εσωτ. Αρχιτεκτονικής)
Μέλος: Σπύρος Κόκκινος – ΕΔΙΠ – kokkinos@sch.gr  (Τμήμα Εσωτ. Αρχιτεκτονικής)
Μέλος: Ζωή Φράγκου – ΕΕΠ – fragouzoi@hotmail.com  (Τμήμα Εσωτ. Αρχιτεκτονικής)

Γραμματέας: Νικόλαος Κουφοτόλης – Διοικητικός Υπάλληλος – info@ia.ihu.gr