----------------- ΝΕΟ 10o ΚΡΟΥΣΜΑ COVID-19 ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - 26/11/2021    ----------------- ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Διοικητική οργάνωση

Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από την Προσωρινή Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Πρόεδρος: Αθανάσιος Νικολαϊδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, email: nikolaid@ihu.gr

Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος:

Πρόεδρος: Δρ. Αθανάσιος Νικολαϊδης – Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντιπρόεδρος: Δρ. Δημήτριος Κολιόπουλος – Καθηγητής
Μέλος: Δρ. Δέσποινα Ζαβράκα – Επίκουρη Καθηγήτρια
Μέλος: Δρ. Παρασκευή Κερτεμελίδου – Επίκουρη Καθηγήτρια
Μέλος: Δρ. Στέλιος Κουζελέας – Επίκουρος Καθηγητής
Μέλος: Σπύρος Κόκκινος – ΕΔΙΠ
Μέλος: Ζωή Φράγκου – ΕΕΠ

Γραμματέας: Αστέριος Δρογαλάς – Διοικητικός Υπάλληλος