Έναρξη πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ - ΧΕ 2021-22

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής - Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

  • Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τηλ. +30 23210 49326
Email: ddzavraka@gmail.com

  • Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τηλ. +30 23210 49328
Email: vickykert@ihu.gr

  • Dr Αρχιτέκτων Μηχανικός, post Ph.D

Τηλ.   --
Email: s.kouzeleas@gmail.com