----- ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ (EΕ 2022-23) - 20-02-2023 έως 05-03-2023   ----------- ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΕΩΣ 5-3-2023

Ακαδημαϊκή οργάνωση

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής οργανώνεται ακαδημαϊκά σε τέσσερα γνωστικά πεδία με άμεσο στόχο τη δημιουργία αντίστοιχων τομέων και υπεύθυνων μελών ΔΕΠ με την αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και μελών του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με απώτερο σκοπό την εξειδίκευση των φοιτητών σε ειδικότητες ανάλογες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις επιστημονικές εξελίξεις.

Η βασική ιδέα της ακαδημαϊκής οργάνωσης σε γνωστικά αντικείμενα και μετέπειτα σε τομείς αφορά σε ένα κύκλο βασικών μαθημάτων κορμού ο οποίος ακολουθείται από ένα δεύτερο κύκλο μαθημάτων ειδικότητας. Στα μαθήματα ειδικότητας υπάρχουν «κατ’ επιλογή υποχρεωτικά» ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να καλύψουν τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα και να εξελίξουν τις ατομικές τους δεξιότητες.

Τα γνωστικά πεδία του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής είναι τα εξής:

1. Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Θεωρία και Κριτική
2. Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design), Θεωρία και Κριτική
3. Εικαστικές Τέχνες και Χώρος
4. Χωρικές ψηφιακές αναπαραστάσεις και Τεχνολογία