Κατερίνα Δράκου, MSc, Υπ. Διδάκτωρ

Αρχιτέκτων Μηχανικός - Εντεταλμένος Διδάσκοντας

Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΠΘ), με Μεταπτυχιακό στον τομέα του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (UCL-University College London) και εκπονεί Διδακτορικό στον ενεργειακό σχεδιασμό κτηρίων (ΠΘ).

Η Κατερίνα Δράκου είναι αρχιτέκτων μηχανικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Μηχανικής του πανεπιστημίου University College London (UCL). Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ. Η διδακτορική της διατριβή πραγματεύεται την ανάλυση των παραμέτρων σχεδιασμού κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στο ελληνικό κλίμα. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα και σε μελέτες φωτισμού. Έχει διακριθεί ως σύμβουλος βιοκλιματικού σχεδιασμού σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, επίδραση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο κτηριακό ενεργειακό ισοζύγιο, σχεδιασμό κτηρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, περιβαλλοντική ποιότητα του εσωτερικού χώρου, ανάλυση της συμπεριφοράς χρηστών και της επιρροής τους στο ενεργειακό ισοζύγιο, θερμική και οπτική άνεση, ενεργειακή προσομοίωση κτηρίων, φυσικό και τεχνητό φωτισμό. Είναι κριτής στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Building and Environment” του εκδοτικού οίκου Elsevier. Έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.


Είναι Ακαδημαϊκή υπότροφος στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, όπου διδάσκει τα μαθήματα «ΕΑ304: Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ» και «ΕΑ402: Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου ΙV». Είναι, επίσης, μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) αναλαμβάνοντας την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Διαθέτει πρόσθετο διδακτικό έργο, με τη μορφή συνδιδασκαλίας και θεματικών διαλέξεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη” του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός» (Α΄, Β΄ και Γ΄κύκλος Διοργάνωση: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ., Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Α.Π.Θ. και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.). Συμμετείχε με επικουρική διδασκαλία στα μαθήματα «Βιοκλιματική αρχιτεκτονική», «Φωτισμός κτηρίων» και «Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, επίδραση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο κτηριακό ενεργειακό ισοζύγιο, σχεδιασμός κτηρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, περιβαλλοντική ποιότητα του εσωτερικού χώρου, θερμική και οπτική άνεση, ενεργειακή προσομοίωση κτηρίων, φυσικός και τεχνητός φωτισμός

1 Μεταπτυχιακό, 1 Δημοσίευση σε Τεχν. Περιοδικό, 11 Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές, 4 Δημοσιεύσεις σε εθνικά συνέδρια, 4 ερευνητικά προγράμματα, 15 Citations

Υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ετήσια υποτροφία από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Θ. για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ως σύμβουλος βιοκλιματικού σχεδιασμού: 1 έπαινος, 1 ειδική μνεία και 1 εύφημο μνεία σε 3 διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, 1 έπαινος στην κατηγορία «Καλύτερη μελέτη των ετών 2010-2012» στα Βραβεία «ΔΟΜΕΣ 2013» .

Ως Σύμβουλος Βιοκλιματικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες AREA™ (Architecture Research Athens)
• Ειδική Μνεία: International Architectural Competition “Innovative Bioclimatic European School complex in Crete –Greece” - SEEH (School of European Education in Heraklion) Competition.
• Εύφημος μνεία: Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τα Νέα Γραφεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Λευκωσία.
• Έπαινος στην κατηγορία «Καλύτερη μελέτη των ετών 2010-2012» - Βραβεία «ΔΟΜΕΣ 2013»
Γραφεία Συνεργατικής Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία - Κύπρος.
• Έπαινος: Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Ανέγερση Δημοτικών Γραφείων Παρά το Δημοτικό Μέγαρο, Λεμεσός.

Ενδεικτικό Portfolio μελετών