ΕΑ103 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι φοιτητές/τριες ασκούν δεξιότητες όπως η αντίληψη των ορίων, η αντίληψη των χώρων, των σχέσεων, του φωτός με τη σκιά τους τόνους, η Αντίληψη του «όλου». Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :
Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές σχεδίασης και δομής της σύνθεσης, να ελέγχει τις αναλογίες σε διαφορετικά επίπεδα στον χώρο, να έχει αποκτήσει δεξιότητες ώστε να αποδίδει την σκίαση από συγκεκριμένη ή διάχυτη φωτεινή πηγή , να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της οργάνωσης μιας σύνθεσης και να μπορεί να απομονώσει και να επεξεργαστεί μέρος ή το σύνολο της οπτικής πληροφορίας.
Να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της οπτικής σύνθεσης να προσεγγίζει το σχέδιο ως μέσο έκφρασης στοιχείων και αρχών μιας οπτικής γλώσσας που σχετίζονται με την πρακτική του σχεδιασμού και να γνωρίζει τα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης της οπτικής σύνθεσης και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη επικοινωνία
Συνοψίζοντας στο μάθημα εξετάζονται τα βασικά οπτικά στοιχεία [η γραμμή, το σχήμα, το μοτίβο/ματιέρα, η ψευδαίσθηση του χώρου, η ψευδαίσθηση της κίνησης, η αξία και το χρώμα] της οπτικής σύνθεσης στην πιο απλοποιημένη τους μορφή.
Μελετώνται και αναλύονται οι ιδιότητές τους, οι σχέσεις τους, οι χειρισμοί και οι συσχετισμοί με στόχο τη δημιουργία σταθερής ή κινούμενης εικόνας. Εξετάζονται και εφαρμόζονται οι οπτικές τεχνικές οι οποίες δίνουν στα οπτικά στοιχεία περισσότερη ή λιγότερη έμφαση, ανάλογα με τον χαρακτήρα του σχεδίου και το σκοπό του σχεδιασμού. Επίσης, ορίζονται και εξετάζονται οι βασικές οπτικές αρχές [ενότητα, έμφαση, κλίμακα/αναλογία, ισορροπία, ρυθμός] που αποτελούν το υπόστρωμα και τροφοδοτούν με πληροφορίες τη δημιουργία, ανάλυση και αξιολόγηση της οπτικής οργάνωσης | σύνθεσης.
Το μάθημα πραγματοποιείται με θεωρητική υποστήριξη όπως: διάλεξη, προβολή εικόνων και επισκέψεις Μουσείων και εικαστικών εκθέσεων. Από μέρους των φοιτητών είναι απαραίτητη η εκπόνηση και η παράδοση σειρά ασκήσεων που αντιστοιχούν σε βασικά μέρη της θεωρίας και εκπονούνται στο εργαστήριο.
Ανάλυση των βασικών στοιχείων του εικαστικού αλφαβήτου, κατανόηση της αφαιρετικής γλώσσας και της εικαστικής επικοινωνίας. Ανάπτυξη της αφαιρετικής σύνθεσης. Ανάλυση εικαστικών ρευμάτων του Εικοστού αιώνα. Το Bauhaus και καλλιτέχνες που το έχουν επηρέασαν (Klee, Kandinsky, κλπ). Βασικές σχεδιαστικές αρχές (σημείο, γραμμή, επιφάνεια, σύνθεση, ισορροπία, ρυθμός).
Φυσική του χρώματος, χρωματικές εντυπώσεις. Απόχρωση, αξία, κορεσμός. Σχέση βασικών & συμπληρωματικών χρωμάτων, χρωματικές αντιθέσεις. Χρώματα θερμά & ψυχρά, ανοικτά & σκούρα, και ανάμειξη χρωμάτων. Υποκειμενικό χρώμα και έκφραση συναισθημάτων μέσα από τη χρωματική σύνθεση. Μελέτη ματιέρας διαφόρων επιφανειών και μελέτη παραγωγής ματιέρας με διάφορα υλικά.

info

Κωδικός: ΕΑ103

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Πιστωτικές μονάδες: 4

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΓΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 100

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή