ΕΑ202 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ DESIGN I

Το συγκεκριμένο μάθημα είναι εξέχουσας σημασίας και θεωρείται απαραίτητο – βασικό γνωστικό αντικείμενο κάθε μελετητή χώρου, χρηστικού αλλά και διακοσμητικού αντικειμένου.

Σκοπός του είναι η απόκτηση του γνωστικού υπόβαθρου της εξελικτικής πορείας του σχεδιασμού, αλλά και της διακόσμησης χώρου από την αναγέννηση ως τις  αρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία.

Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα βασίζεται σε εκτενείς αναφορές και αναλύσεις σταθμών της ιστορίας και της θεωρίας του σχεδιασμού του χρηστικού αντικειμένου που  παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. Παράλληλα  θα εξεταστει το λαϊκό έπιπλο στον ελλαδικό χώρο στη προβιομηχανική εποχή.

info

Κωδικός: ΕΑ202

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 2

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΓΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή