ΕΑ304 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙΙ

Το μάθημα οργανώνεται με διαλέξεις που υποστηρίζουν τη σχεδιαστική εφαρμογή
Οι θεματικές ενότητες αφορούν την Ιστορική εξέλιξη, την τυπολογία και τα πρότυπα χωρικής οργάνωσης των χώρων εργασίας και των χώρων λιανικής πώλησης, όπως επίσης την Εταιρική ταυτότητα.
Το εφαρμοσμένο /εργαστηριακό σκέλος περιλαμβάνει μελέτη (project) που αφορά την επέμβαση και τη συνολική συνθετική διαμόρφωση χώρου σε συγκεκριμένο κτιριακό κέλυφος με βάση δεδομένο κτιριακό πρόγραμμα.

info

Κωδικός: ΕΑ304

Εξάμηνο σπουδών: 3ο

Πιστωτικές μονάδες:

link

Ώρες / εβδομάδα: 6

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 200

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή