ΕΑ403 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Design) ΕΠΙΠΛΟΥ Ι

Σχεδιασμός επίπλων. Λειτουργίες του επίπλου (χρήση, αισθητική, συμβολισμός). Εργονομική μελέτη. Διαδικασία & φάσεις σχεδιασμού και παραγωγής. Σχεδιασμός του επίπλου, προπλάσματα, σκίτσα, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, μελέτη εφαρμογής. Κατασκευαστικές τεχνικές κατασκευής και συναρμολόγησης, δυνατότητες πλαστικών υλών, ξύλου και μετάλλων.

Στο θεωρητικό μέρος εποπτική παρουσίαση της μορφής και της κατασκευαστικής τεχνικής των επίπλων.

Στο εργαστηριακό μέρος ασκήσεις σχεδιασμού επίπλων, κατασκευαστικών λεπτομερειών και τρόπου συναρμολόγησης. Κατασκευή προπλάσματος σε κλίμακα. Κατασκευή και συναρμολόγηση επίπλου σε φυσικό μέγεθος.

info

Κωδικός: ΕΑ403

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή