ΕΑ413 – ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το μάθημα έχει ως βασική δομή την εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα σχεδιασμού με ψηφιακά μέσα και την εξοικείωση με τα σύγχρονα προγράμματα γραφιστικής, μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας γραφικών.

Επιπλέον οι φοιτητές/τριες,  καλούνται να σχεδιάσουν  και να παρουσιάσουν το εικαστικό αποτέλεσμα εξίσου ποιοτικά όπως τα διάφορα παραδοσιακά μέσα. Το μάθημα αναπτύσσεται μέσα από πρακτικές ασκήσεις με τη παράλληλη υποστήριξη θεωρητικής ανάλυσης μέσω διαλέξεων. Κυρίως, αποσκοπεί στη δημιουργία πρακτικών ασκήσεων μέσα από τη παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με διαφορετικά τεχνολογικά μέσα. Σκοπός είναι η γνωριμία των νέων μορφών ψηφιακού σχεδιασμού και την  εξοικείωση με έννοιες  όπως:

  • ψηφιοποίηση
  • ψηφιακή επεξεργασία
  • την επεξεργασία διανυσματικών γραφικών
  • εκτύπωσης ψηφιακής εικόνας κ.ά
info

Κωδικός: ΕΑ413

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό επιλογής ΜΕΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή