----------- ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - 02/10/2023

ΕΑ504 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ Η/Υ ΙΙ

Αποτελεί την εξέλιξη του μαθήματος «Αρχιτεκτονική σύνθεση με Η/Υ Ι». Αναπτύσσεται παράλληλα σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο. Εμβαθύνει σε θέματα ψηφιακού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική σύνθεση με προσέγγιση  ρεαλιστικής αναπαράστασης.

Συγκεκριμένα σε θεωρητικό επίπεδο αναπτύσσονται οι έννοιες και οι τεχνικές δημιουργίας και επεξεργασίας υλικών, μοντέλων φωτισμού, χρωματικών μοντέλων, προσαρμογής εικονοστοιχείων-ψηφίδων σε 3Δ επιφάνειες, τεχνικές φωτορεαλισμού και κίνησης σε διαφορετικά σχεδιαστικά περιβάλλοντα.

Σε εργαστηριακό επίπεδο  αναπτύσσεται ο ψηφιακός σχεδιασμός μιας αρχιτεκτονικής σύνθεσης που ενσωματώνει, επιλέγει και χρησιμοποιεί κριτικά τις εκάστοτε ενδεδειγμένες φωτορεαλιστικές αναπαραστάσεις που αναδεικνύουν τον αρχιτεκτονικό χώρο. Παράλληλα η παραγωγή μοντέλων αυτόνομης ή διαδραστικής σχεδιοκίνησης (animation) σε φωτορεαλιστικά μοντέλα προσφέρει τη δυνατότητα μιας πληρέστερης χωρικής αντίληψης και ανάδειξης των μορφών, λειτουργιών και δομικών στοιχείων του αρχιτεκτονικού χώρου.

info

Διδάσκων: Dr Στέλιος Κουζελέας

Κωδικός: ΕΑ504

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Πιστωτικές μονάδες: 4

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή