ΕΑ511 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (DESIGN) ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΙ

Σχεδιασμός επίπλων. Εργονομική μελέτη. Διαδικασία & φάσεις σχεδιασμού και παραγωγής. Σχεδιασμός του επίπλου, προπλάσματα, σκίτσα, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, μελέτη εφαρμογής. Κατασκευαστικές τεχνικές κατασκευής και συναρμολόγησης.

Σχεδιασμός επίπλων με ψηφιακή σχεδίαση (κατασκευαστικά & προοπτικά σχέδια, σχέδια οδηγιών συναρμολόγησης)

Στο θεωρητικό μέρος σχεδιασμός και Προδιαγραφές επίπλων. Πιστοποίηση τελικού προϊόντος. Οργάνωση παραγωγής. Τεχνικοοικονομική μελέτη. Οργάνωση βιομηχανικής παραγωγής και πιστοποίηση επίπλων.

Στο εργαστηριακό μέρος ασκήσεις σχεδιασμού επίπλων με την βοήθεια ηλεκτρονικών σχεδιαστικών εργαλείων, κατασκευαστικών λεπτομερειών και τρόπου συναρμολόγησης. Κατασκευή προπλάσματος σε κλίμακα. Κατασκευή και συναρμολόγηση επίπλου σε φυσικό μέγεθος Οργάνωση βιομηχανικής παραγωγής. Σύνταξη τευχών πιστοποίησης επίπλων.

info

Κωδικός: ΕΑ511

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό επιλογής ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή