ΕΑ611 – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (DESIGN) ΙΙΙ

Εφαρμογές της θεωρίας του design σε συγκεκριμένα αντικείμενα με σκοπό την παραγωγή τους. Η μορφή του βιομηχανικού προϊόντος ως συστήματος και ως αντικειμένου. Διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής. Μορφή, σύγχρονα υλικά, χρώμα. Η στερεομετρία στην υπηρεσία της βιομηχανικής μορφοδοσίας. Βιομηχανική αισθητική. Τεχνικές παρουσίασης της μορφής ενός βιομηχανικού προϊόντος (concept reporting and visualisation).
Σύγχρονη τεχνολογία και βιομηχανικό σχέδιο. Ηλεκτρονική τεχνολογία σχεδίασης και μέσα μορφολογικής έρευνας του βιομηχανικού προϊόντος. Αρχές τυποποίησης, “σειρά” ενός προϊόντος και εμπορική αισθητική. Τεχνικοοικονομική μελέτη. Ανάλυση κόστους – οφέλους στην υλοποίηση της μορφής ενός βιομηχανικού προϊόντος.
Τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποίηση βιομηχανικού προϊόντος. Ψηφιακές εφαρμογές του σχεδιασμού αντικειμένων. Το αντικείμενο χρήσης ως έργο τέχνης. Η σημασία του αντικειμένου χρήσης για την διακόσμηση. Η εμπορευματοποίηση των αντικειμένων καθημερινής ή διακοσμητικής χρήσης. Τυπολογία της χρήσης και ανάγκη του styling. Συμβολισμός και λειτουργικότητα απλής και πολλαπλής σκοπιμότητας. Πρακτικές σχεδίασης μοντέρνου και μεταμοντέρνου αντικειμένου χρήσης.

info

Κωδικός: ΕΑ611

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή