ΕΑ613 – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Το μάθημα προσεγγίζει την δυνατότητα με σύγχρονες τεχνολογίες να μετατρέψουμε ένα απτό αντικείμενο (πχ γλυπτική φόρμα) σε ψηφιακό επεξεργάσιμο αρχείο. Ένας χώρος που αποτυπώνεται με ένα Laser scanner, είναι δυνατόν να μετατραπεί σε μετρήσιμο και επεξεργάσιμο σχεδιαστικό εργαλείο για την μετέπειτα εφαρμογή της σχεδιαστικής-διακοσμητικής πρότασης του φοιτητή.
Ένα βιομηχανικό αντικείμενο που θέλει μετατροπή στη παραγωγική εργασία χωρίς να έχουμε τα αρχικά σχέδια, αποτυπώνεται τρισδιάστατα και μετατρέπεται σε δυναμικές επιφάνειες (nurbs surface) για ψηφιακό μετασχηματισμό.
Μια γλυπτική προσέγγιση με πηλό, ενός αντικειμένου ή μίας φόρμας είναι δυνατόν να ψηφιοποιηθεί και να μετατραπεί από γλυπτική εικαστική προσέγγιση σε ψηφιακό ηλεκτρονικό αντικείμενο για μετατροπή της κλίμακας ή της μνημειακής του κατασκευής με CNC (ψηφιακά οδηγούμενο παντογράφο).

info

Κωδικός: ΕΑ613

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή