ΕΑ702 – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σχεδιασμός εξωτερικών χώρων, χαρακτηριστικά διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων. Σχέση μεταξύ εσωτερικού και του παρακείμενου εξωτερικού χώρου. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες υπαίθριων κατασκευών. Εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους κατοικιών, χώρων ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων (παιδικών σταθμών & νηπιαγωγείων). Σχεδιασμός «μικρών κήπων».

Σχεδιασμός και κατασκευή επίπλωσης υπαίθριων αστικών χώρων.

Σύνταξη πλήρους μελέτης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εσωτερικού & εξωτερικού χώρου ως ενιαίας ενότητας.

info

Διδάσκων: -

Κωδικός: ΕΑ702

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 4

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜEΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 100

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή