ΕΑ703 – ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ IV

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο σχεδιασμό εφήμερων εγκαταστάσεων τέχνης, εκθεσιακών περιπτέρων, χώρους για εκδηλώσεις [events]. Στόχος του σχεδιασμού είναι η λειτουργία του όχι μόνο στο επίπεδο της κατασκευής αλλά και της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης του χώρου και της κατασκευής με τους επισκέπτες/χρήστες του

Επίσης, εξετάζεται η διπλή σημασία της εφήμερης εγκατάστασης ως χρονικά περιορισμένης –εφόσον υπάρχει για όσο χρόνο παραμένει ζωντανή η σχέση μεταξύ ανθρώπων και γεγονότων, που στάθηκε η γενεσιουργός της αιτία- όπως και η σχέση της με το δεδομένο περιβάλλον. Στο επίκεντρο του σχεδιαστικού πειραματισμού οι κατασκευαστικές προτάσεις ενσωματώνουν προηγμένα, ευέλικτα και ανακυκλώσιμα υλικά.
Στόχοι είναι ο φοιτητής/τρια να αναπτύξει δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης σύνθετων σχεδιαστικών προβλημάτων , να κατανοεί και να αξιοποιεί τις αρχές σχεδίασης που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας καλής εμπειρίας χρήστη και τέλος να αποκτήσει γνώση βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την εφημερότητα των κατασκευών. Το μάθημα οργανώνεται με διαλέξεις που υποστηρίζουν τη σχεδιαστική εφαρμογή (project).

info

Κωδικός: ΕΑ703

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 6

link

Ώρες / εβδομάδα: 6

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 150

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή