ΕΑ705 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Συνθήκες άνεσης των ανθρώπων μέσα στα κτίρια.
Ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, βιοκλιματικά κτίρια, αειφόρος σχεδιασμός
Ενεργειακός σχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους των κτιρίων. Παθητικά συστήματα ηλιακής & θερμικής ενέργειας. Ενεργειακή κατανάλωση στο εσωτερικό του κτιρίου (συστήματα ρύθμισης του εσωκλίματος, φωτισμός, κλιματισμός αερισμός).
«Πράσινα» Κτίρια. Ενεργειακές επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια. Αρχιτεκτονική, λειτουργική διάρθρωση, μορφολογία, υλικά και τρόποι δομής των φιλικών προς το περιβάλλον κτιρίων.
Συνολικός σχεδιασμός εσωτερικής αρχιτεκτονικής, επίπλωσης, και διακοσμητικών στοιχείων & ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου σε μία ενιαία διδακτική ενότητα.
Στο εργαστηριακό μέρος ατομικές είτε σε μικρές ομάδες σπουδαστών ασκήσεις εσωτερικής αρχιτεκτονικής κτιρίων. Ασκήσεις εσωτερικής αρχιτεκτονικής με εναλλακτικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

info

Κωδικός: ΕΑ705

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή