ΕΑ711 – ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ

Το μάθημα εστιάζει στη σχέση φυσικού και των εικονικού χώρου στο θέατρο, στη μουσική, στο χορός, ενώ ενθαρρύνει την ερευνητική εργασία προς μια σύγχρονη οπτική κάλυψη αντίστοιχων έργων.
Παράλληλα καλλιεργεί την αντιληπτική σαφήνεια, τις τεχνολογικές δεξιότητες και τις δημιουργικές ιδέες των φοιτητών.
Έρευνα και πειραματισμός με τα Νέα Μέσα ως βασικά εργαλεία διατύπωσης των Ψηφιακών Σκηνικών Περιβαλλόντων.
Στο εργαστηριακό μέρος εκπονούνται σύντομες ατομικές ασκήσεις βασισμένες στις Ψηφιακές Εφαρμογές και τη Σκηνογραφία.

info

Διδάσκων: -

Κωδικός: ΕΑ711

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή