ΕΑ712 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (DESIGN) ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΙΙ

Η θεωρητική ανάλυση της μεθοδολογίας κατασκευής του επίπλου.
Σχεδιασμός επίπλων & εργονομική μελέτη. Διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής. Κατασκευαστικές διαδικασίες.
Χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής επίπλων (πλαστικών υλών, πολυκαρβονικών υλών, ξύλου και μετάλλων).
Σχεδιασμός και κατασκευή χωρικών χρηστικών συνθέσεων εσωτερικών και δημόσιων αστικών χώρων. Κατασκευές εξοπλισμού – επίπλωσης αστικών χώρων.
Εφαρμογές της θεωρητικής επιπλοποιίας σε εικαστικούς χώρους.
Σχεδιασμός επίπλων και κατασκευών με ψηφιακή σχεδίαση (κατασκευαστικά & προοπτικά σχέδια, παρουσίαση με εφαρμογές virtual tour, )
Σύνταξη τευχών τεχνικών προδιαγραφών και πιστοποίησης επίπλων και εξαρτημάτων τους, και χωρικών χρηστικών συνθέσεων αστικών χώρων.

info

Κωδικός: ΕΑ712

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή