ΕΑ714 – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΙΙ

Το μάθημα αποτελεί εξειδικευμένη επαφή των φοιτητών με την αρχιτεκτονική σύνθεση του δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με το Φυσικό και Τεχνητό Φως.
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με την σχεδιαστική και κατασκευαστική μεθοδολογία των εγκαταστάσεων φωτισμού καθώς και την σύνταξη φωτοτεχνικής μελέτης. Παρουσιάζονται εφαρμογές και αναλύονται θέματα σχεδιασμού –εγκατάστασης του φωτισμού – τα είδη των λαμπτήρων, των φωτιστικών σωμάτων και ο έλεγχος αυτών.
Εφαρμογές σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, βιτρίνες καταστημάτων, χώρους εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία) και εγκαταστάσεις υγείας (ιδιωτικά ιατρεία), χώρους ψυχαγωγίας, χώρους πολιτισμού (μουσεία & εκθάσεις).

info

Κωδικός: ΕΑ714

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή