ΕΑ801 – ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πτυχιακή Εργασία είναι το τελικό ολοκληρωμένο συνθετικό θέμα των σπουδών στην εσωτερική αρχιτεκτονική και έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Το θέμα της εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά είτε από ομάδα δύο σπουδαστών πάνω σε ένα εξειδικευμένο θέμα με την καθοδήγηση μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.
Η πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μετά την περαίωση των περισσοτέρων μαθημάτων του Τμήματος, και όχι νωρίτερα από το 8ο εξάμηνο σπουδών και έχει διάρκεια έξι μηνών. Ανάλογα με το θέμα και της συνθήκες εκπόνησης η πτυχιακή εργασία μπορεί να παραταθεί για ένα εξάμηνο.
Οι πτυχιακές εργασίες παρουσιάζονται προφορικά και δημόσια κατά την διάρκεια των εξεταστικών περιόδων κάθε ακαδημαϊκού έτους και βαθμολογούνται από επιτροπή που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
Η Διπλωματική Εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδρύματος. Το θέμα της δεν μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα και απαιτήσεις φορέων ή σε συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

info

Διδάσκων: Κάθε Διδάσκοντας

Κωδικός: ΕΑ801

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Πιστωτικές μονάδες: 16

link

Ώρες / εβδομάδα: -

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜE

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 400

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή