ΕΑ804 – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και στην Αισθητική. Διερευνώνται οι σχέσεις Φιλοσοφίας, Επιστήμης, Αισθητικών θεωριών και Τεχνών. Διερεύνηση των μορφών ως πηγή υπαρξιακών νοημάτων, αλλά και δημιουργία των μορφών ως συνέπεια της φιλοσοφικής θεμελίωσης των κοινωνιών.

Εισαγωγή σε Ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρητικές έννοιες μέσω των οποίων οι φοιτητές θα κατανοήσουν το βίωμα του χώρου εν σχέσει με την παρουσία του ανθρώπου στον κόσμο

info

Διδάσκων: -

Κωδικός: ΕΑ804

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή