------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Εργαστηριακό ΔΙδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής - Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

  • Εικαστικός

Email: spyroskokkinos95@gmail.com