Νικόλαος Παντελαίος

Εσωτερικός Αρχιτέκτων / Εργοδηγός - Εντεταλμένος Διδάσκοντας

Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών σπουδών, Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού αντικειμένων (ΤΕΙ Αθήνας) - ‘’Αικ. ΚΑΤΣΑΡΗ’’ (Τμήμα Εργοδηγών Σχεδιαστών αρμ. Πολιτ. Μηχανικού)

Έναρξη το 1984 στην Αθήνα, με αντικείμενο «Διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων και κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων-μακετών (αρχιτεκτονικά προπλάσματα)». Παράλληλη δραστηριότητα ήταν το διδασκαλικό έργο στα ΤΕΙ Αθηνών στη σχολή Γραφικών τεχνών & καλλιτεχνικών σπουδών, στο τμήμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής, διακόσμησης & σχεδιασμού αντικειμένων, στα μαθήματα του κατασκευαστικού σχεδίου, της πλαστικής μακέτας και της οικοδομικής ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός. H έδρα της επιχείρησης και η μόνιμη κατοικία, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη με αποκλειστικό αντικείμενο εργασιών. A. Κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας βιομηχανικών αντικειμένων, αρχιτεκτονικών έργων (Δημόσιων, ιδιωτικών κτιρίων), αρχαιολογικών χώρων, αναπλάσεις αντικειμένων και διοράματα παρουσίασης.
Β. Υποστήριξη και παρουσίαση πληροφοριακού υλικού σε μόνιμες εκθέσεις (διοράματα, Βanners, κείμενα, φωτογραφίες). Στο πελατολόγιο υπάρχουν μεγάλος αριθμός ιδιωτικών γραφείων αρχιτεκτόνων-μηχανικών-εργολάβων, δημόσιες υπηρεσίες, αρχαιολογικές υπηρεσίες και ιδιώτες.
Το αντικείμενο των εργασιών εμπλουτίζεται με
Γ. Τρισδιάστατη αποτύπωση αντικειμένων, με τρισδιάστατους σαρωτές (Laser scanner) μεγάλων και μικρών αποστάσεων.
Δ. Τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων (βιομηχανικού σχεδιασμού, ή αποτέλεσμα τρισδιάστατης αποτύπωσης) με εκτυπωτή τριών διαστάσεων (3D printer) Από το 2009 μέχρι και σήμερα είμαι συμβασιούχος καθηγητής στα Τ.Ε.Ι. Σερρών στο τμήμα Ε.Α.Σ.Δ.Α. στα μαθήματα, «Δομική Τέχνη του 1ου εξαμήνου_Θ», «Εικαστική Σύνθεση του 3ου εξαμήνου_Θ-Ε», «Πλαστική Μακέτα του 4ου εξαμήνου_Θ-Ε» και «Πλαστική Μακέτα Μοντελοποίηση του 7ου εξαμήνου_Θ-Ε».
Παρακολούθησα ως υπεύθυνος καθηγητής πάνω από εικοσιπέντε Διπλωματικές εργασίες στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από το 2013-2017
Συνεργάστηκα με τα ΕΝΕΡΓΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ που οργανώθηκαν από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και το ιδρυμα, ’’ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ’’
Απασχολήθηκα σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στα Τ.Ε.Ι. Αθηνών στο τμήμα της (Ε.Α.Σ.Δ.Α.) στο μάθημα«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ + ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ / ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Τρισδιάστατη αποτύπωση, τρισδιάστατες μακέτες, Εσωτερική διακόσμηση, κατασκευές

58 Συμμετοχές σε εκθέσεις και Μουσεία

7 Συμμετοχές σε διαγωνισμούς

Ενδεικτικό Portfolio μελετών