Δρ. Γεώγιος Πολυράβας

Αρχιτέκτων Μηχανικός - Εντεταλμένος Διδάσκοντας

Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΑΠΘ), με Μεταπτυχιακό στο τομέα της Αποκατάστασης Κτιρίων και Μνημείων (Roma «La Sapienza») και Διδακτορικό στην Οικοδομική Ιστορικών Κατοικιών (ΔΠΘ).

Ο Γεώργιος Πολυράβας είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Α.Π.Θ., με Μεταπτυχιακό τίτλο στην Αποκατάσταση Μνημείων και Ιστορικών Συνόλων του Πανεπιστημίου Ρώμης «LA SAPIENZA»και με Διδακτορικό στην Οικοδομική Ιστορικών Κατοικιών με Ξυλόπηκτες Κατασκευές στο Ν. Σερρών, του Δ.Π.Θ. Διαθέτει μεγάλο εύρος δημοσιεύσεων και άρθρων επί αρχιτεκτονικών θεμάτων, όσο και δημοσιεύσεις επί του προσωπικού του έργου. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα και σε συνέδρια. Συγγραφέας πολλών συγγραμάτων σχετικών με την Οικοδομική Ιστορικών Κατασκευών, ασχολήθηκε ως Ελέυθερος Επαγγελματίας με την αποκατάστση ιστορικών κτιρίων και μελέτησε πολλά κτίρια κατοικιών και γραφείων. Με μεγάλη προϋπηρεσία σε δημόσιες υπηρεσίες ως Προϊστάμενος στην Υ.ΔΟΜ. Σερρών και ως Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβαλ/ντος του Δ. Σερρών, ασχολήθηκε με τα προβλήματα των ΟΤΑ συμβάλλοντας στην βελτίωση τους. Με μακρά προϋπηρεσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από το 1994 έως και σήμερα, άσκησε το διδακτικό του έργο σε ΙΕΚ, ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας. Πιστοποιήθηκε και εντάχθηκε στα μητρώα εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. το 2002. Από το 2021 έως σήμερα είναι Ακαδημαϊκός Υπότροφος, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής με έδρα τις Σέρρες, με αυτόνομη διδασκαλία στα γνωστικά πεδία, ‘Δομική Τέχνη Ι & ΙΙ και IV ‘Χώροι Πολιτισμού’. Την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο μαρτυρά η ανάργυρη προσφορά της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του Κειμηλιαρχείου της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης και η ανάργυρη προσφορά της οικοδομικής άδειας της νεόδμητης Εκκκλησίας του Αγίου Βασιλείου της Κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών.

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονική σύνθεση

1 Διδακτορικό, 1 Μεταπτυχιακό, 1 Ερευνητικό κέντρο, 3 Δημοσιεύσεις σε Επιστ. Περιοδικά, 1 Δημοσιεύση σε διεθνές συνέδριο, 4 Δημοσιεύσεις σε συνέδρια, 1 Δημοσιεύση σε ψηφιακό περιοδικό, 1 Δημοσίευση Κ.Π.Ε.

Ενδεικτικό Portfolio μελετών