Βασιλική Τσιρίκα, MSc

Αρχιτέκτων Μηχανικός - Εντεταλμένη Διδάσκουσα

Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΑΠΘ), με Μεταπτυχιακό στον τομέα του Σχεδιασμού (MA in Design UCA Rochester- UK) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΑ), «Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα»

Ως Αρχιτέκτονας δραστηριοποιείται με ιδιωτικό γραφείο στην πόλη των Σερρών, με έργα μονοκατοικιών, διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων από το 2008. Από το 2016 και σε μελέτες δημοσίων έργων που περιλαμβάνουν αθλητικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις υφισταμένων κτιρίων και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων.

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Δημόσια Έργα

8-12 Σεπτεμβρίου 2010, Aτομική έκθεση με τίτλο “ARTificial archaeology –The slope of Fort Pitt Hill Chatham”. (The Joiners shop, Historic Dockyard, Chatham, Kent). Από 01/04/2007 μέχρι 30/09/2007 απασχολήθηκα σε ερευνητικό έργο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ "Διερεύνηση δυνατοτήτων για την βέλτιστη πολεοδομική ανάπτυξη και αξιοποίηση της περιοχής των Λαχανόκηπων".

Ενδεικτικό Portfolio μελετών