----------------- ΝΕΟ 10o ΚΡΟΥΣΜΑ COVID-19 ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - 26/11/2021    ----------------- ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Οι ανακοινώσεις του Καθηγητή Στέλιου Κουζελέα θα αναρτώνται σε αυτό το χώρο καθώς επίσης και στη ψηφιακή πλατφόρμα του εκάστοτε μαθήματος στο CANVAS

Dr Στέλιος Κουζελέας