Οι ανακοινώσεις του Καθηγητή Στέλιου Κουζελέα θα αναρτώνται σε αυτό το χώρο καθώς επίσης και στη ψηφιακή πλατφόρμα του εκάστοτε μαθήματος στο CANVAS

Dr Στέλιος Κουζελέας