Δηλώσεις και εξετάσεις δύο μαθημάτων ΕΑΔΣΑ

1. Μάθημα ΕΑΔΣΑ ΕΕ "Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο" Θα δηλωθεί και θα εξεταστεί μόνο στο ΧΕ όπου έχει αντιστοιχηθεί με το μάθημα ΕΑ ΧΕ "3Δ ψηφιακή μοντελοποίηση Αρχ. έργου" του ΧΕ του ΕΑ. (Ενδεχόμενη παράταση δηλώσεων από εβδομάδα για όσους δεν κατάφεραν να το δηλώσουν) 2. Μάθημα ΕΑΔΣΑ ΧΕ "Σχεδιαστική μεθοδολογία με ΗΥ - Θ + Ε" Θα δηλωθεί και θα εξεταστεί μόνο στο ΕΕ όπου έχει αντιστοιχηθεί με το μάθημα ΕΑ ΕΕ "Σχεδιαστική μεθοδολογία με ψηφιακά μέσα" του ΕΕ του ΕΑ.

Εξέταση μαθήματος ΕΑΔΣΑ – Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δήλωση και εξέταση μαθήματος ΕΑΔΣΑ "Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο" Λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες ανάγκες φοιτητών, η δήλωση και εξέταση του εν λόγω μαθήματος τροποποιείται ως εξής: Δήλωση & εξέταση μαθήματος Θα πρέπει να δηλώσετε το μάθημα ΕΑΔΣΑ "Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο" στο ΧΕ (εάν υπάρχει πρόβλημα στο egram παρακαλώ ενημερώστε με εμαιλ άμεσα) και θα εξεταστείτε στο τέλος του ΧΕ εξαμήνου! Ύλη εξέτασης α). Όσοι φοιτητές/τριες ΕΑΔΣΑ το επιθυμούν δύνανται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΕΑ του ΧΕ "3Δ ψηφιακή μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού έργου" με το οποίο έχει αντιστοιχηθεί το μάθημα ΕΑΔΣΑ "Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο". Στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις στην ύλη του μαθήματος ΕΑ (εργαστήριο και θεωρία) και ο βαθμός θα καταχωρηθεί στο αντίστοιχο μάθημα ΕΑΔΣΑ. Βασική προϋπόθεση είναι η εγγραφή στη ψηφιακή πλατφόρμα του μαθήματος CANVAS (δήλωση-εμαιλ επιθυμίας εγγραφής στο μάθημα και αποστολή από το προσωπικό εμαιλ του φοιτητή με ονοματεπώνυμο και εξάμηνο σπουδών, στο δικό μου εμαιλ για να κάνω την εγγραφή). β) Όσοι φοιτητές/τριες ΕΑΔΣΑ το επιθυμούν δύνανται να δώσουν εξετάσεις βάσει της παλαιάς ύλης του μαθήματος ΕΑΔΣΑ. Οι εξετάσεις (θεωρία & εργαστήριο) θα δοθούν δια ζώσης στην εξεταστική του ΧΕ (δεν θα δοθεί θέμα εξαμήνου εργαστηρίου). Η ύλη θα αναρτηθεί στο μάθημα ΕΑΔΣΑ στο elearning. Βασική προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο elearning του μαθήματος ΕΑΔΣΑ. Συστήνεται οι φοιτητές να φέρουν στην εξέταση τα laptop τους για να σχεδιάσουν στην οικεία έκδοση του προγράμματος, αλλιώς θα σχεδιάσουν σε παλαιότερη έκδοση στους ΗΥ του τμήματος.

Δήλωση & εξέταση μαθημάτων ΕΑΔΣΑ

Δηλώσεις και εξετάσεις χρωστούμενων μαθημάτων ΕΑΔΣΑ 1. "Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο" Θα πρέπει να δηλώσετε το μάθημα "Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο" στο ΧΕ (αφού έχει ανοίξει) και θα εξεταστείτε στο τέλος του ΧΕ εξαμήνου! Σε συνέχεια της συνέλευσης και δεδομένου ότι το αντίστοιχο μάθημα του ανωτέρω μαθήματος ΕΑΔΣΑ είναι το "3Δ ψηφιακή μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού έργου" του ΧΕ του ΕΑ θα παρακολουθήσετε την ύλη του αντιστοιχισμένου μαθήματος ΕΑ και θα εξεταστείτε σε αυτην την ύλη και ΟΧΙ στη παλιά ύλη του μαθήματος ΕΑΔΣΑ. (δεδομένου ότι δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στο μάθημα έχετε τη δυνατότητα να παρευρεθείτε τη Τετάρτη 9.00-13.00 (24/11/21) όπου θα γίνει επανάληψη και φυσικά να εγγραφείτε οπωσδήποτε στη ψηφιακή πλατφόρμα του μαθήματος. Οι φοιτητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα "3Δ ψηφιακή μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού έργου" του ΧΕ του ΕΑ στη ψηφιακή πλατφόρμα του μαθήματος CANVAS, μπορούν να μου στείλουν εμαιλ (s.kouzeleas@gmail.com) από το προσωπικό τους εμαιλ με Ονοματεπώνυμο, έτος σπουδών ΕΑΔΣΑ δηλώνοντας ότι επιθυμούν την εγγραφή τους στο μάθημα "3Δ ψηφιακή μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού έργου" για να τους στείλω τη πρόσβαση στο Canvas. 2. "Σχεδιαστική μεθοδολογία με ΗΥ” Σχετικά με το μάθημα "Σχεδιαστική μεθοδολογία με ΗΥ" του ΕΑΔΣΑ, αποφασίστηκε να ανοίξουν για δηλώσεις στο ΧΕ ΟΛΑ τα μαθήματα ΧΕ του ΕΑΔΣΑ για να τα δηλώσετε και να εξεταστείτε! Τα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου ΕΑΔΣΑ τα οποία δεν έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα ΧΕ του ΕΑ και δεν έχουν ανοίξει το ΧΕ, αυτά θα δηλωθούν και θα εξεταστούν στο Εαρινό Εξάμηνο ! Σε σύντομο χρόνο θα ανακοινωθεί στο Canvas των μαθημάτων και το θέμα εξαμήνου. Η αναλυτική παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο Canvas των μαθημάτων.

Έναρξη ανακοινώσεων

Οι ανακοινώσεις του Καθηγητή Στέλιου Κουζελέα θα αναρτώνται σε αυτό το χώρο καθώς επίσης και στη ψηφιακή πλατφόρμα του εκάστοτε μαθήματος στο CANVAS Dr Στέλιος Κουζελέας