Δηλώσεις και εξετάσεις χρωστούμενων μαθημάτων ΕΑΔΣΑ

1. “Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο”

Θα πρέπει να δηλώσετε το μάθημα “Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο” στο ΧΕ (αφού έχει ανοίξει) και θα εξεταστείτε στο τέλος του ΧΕ εξαμήνου!

Σε συνέχεια της συνέλευσης και δεδομένου ότι το αντίστοιχο μάθημα του ανωτέρω μαθήματος ΕΑΔΣΑ είναι το “3Δ ψηφιακή μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού έργου” του ΧΕ του ΕΑ θα παρακολουθήσετε την ύλη του αντιστοιχισμένου μαθήματος ΕΑ και θα εξεταστείτε σε αυτην την ύλη και ΟΧΙ στη παλιά ύλη του μαθήματος ΕΑΔΣΑ. (δεδομένου ότι δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στο μάθημα έχετε τη δυνατότητα να παρευρεθείτε τη Τετάρτη 9.00-13.00 (24/11/21) όπου θα γίνει επανάληψη και φυσικά να εγγραφείτε οπωσδήποτε στη ψηφιακή πλατφόρμα του μαθήματος. Οι φοιτητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα “3Δ ψηφιακή μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού έργου” του ΧΕ του ΕΑ στη ψηφιακή πλατφόρμα του μαθήματος CANVAS, μπορούν να μου στείλουν εμαιλ (s.kouzeleas@gmail.com) από το προσωπικό τους εμαιλ με Ονοματεπώνυμο, έτος σπουδών ΕΑΔΣΑ δηλώνοντας ότι επιθυμούν την εγγραφή τους στο μάθημα “3Δ ψηφιακή μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού έργου” για να τους στείλω τη πρόσβαση στο Canvas.

2. “Σχεδιαστική μεθοδολογία με ΗΥ”

Σχετικά με το μάθημα “Σχεδιαστική μεθοδολογία με ΗΥ” του ΕΑΔΣΑ, αποφασίστηκε να ανοίξουν για δηλώσεις στο ΧΕ ΟΛΑ τα μαθήματα ΧΕ του ΕΑΔΣΑ για να τα δηλώσετε και να εξεταστείτε!

  1. Τα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου ΕΑΔΣΑ τα οποία δεν έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα ΧΕ του ΕΑ και δεν έχουν ανοίξει το ΧΕ, αυτά θα δηλωθούν και θα εξεταστούν στο Εαρινό Εξάμηνο !

Σε σύντομο χρόνο θα ανακοινωθεί στο Canvas των μαθημάτων και το θέμα εξαμήνου.

Η αναλυτική παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο Canvas των μαθημάτων.