ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δήλωση και εξέταση μαθήματος ΕΑΔΣΑ

“Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο”

Λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες ανάγκες φοιτητών, η δήλωση και εξέταση του εν λόγω μαθήματος τροποποιείται ως εξής:

  1. Δήλωση & εξέταση μαθήματος

Θα πρέπει να δηλώσετε το μάθημα ΕΑΔΣΑ “Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο” στο ΧΕ (εάν υπάρχει πρόβλημα στο egram παρακαλώ ενημερώστε με εμαιλ άμεσα) και θα εξεταστείτε στο τέλος του ΧΕ εξαμήνου!

  1. Ύλη εξέτασης

α). Όσοι φοιτητές/τριες ΕΑΔΣΑ το επιθυμούν δύνανται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΕΑ του ΧΕ “3Δ ψηφιακή μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού έργου” με το οποίο έχει αντιστοιχηθεί το μάθημα ΕΑΔΣΑ “Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων με Η/Υ Ι- Θεωρία ή/και Εργαστήριο”. Στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις στην ύλη του μαθήματος ΕΑ (εργαστήριο και θεωρία) και ο βαθμός θα καταχωρηθεί στο αντίστοιχο μάθημα ΕΑΔΣΑ.

Βασική προϋπόθεση είναι η εγγραφή στη ψηφιακή πλατφόρμα του μαθήματος CANVAS (δήλωση-εμαιλ επιθυμίας εγγραφής στο μάθημα και αποστολή από το προσωπικό εμαιλ του φοιτητή με ονοματεπώνυμο και εξάμηνο σπουδών, στο δικό μου εμαιλ για να κάνω την εγγραφή).

β) Όσοι φοιτητές/τριες ΕΑΔΣΑ το επιθυμούν δύνανται να δώσουν εξετάσεις βάσει της παλαιάς ύλης του μαθήματος ΕΑΔΣΑ. Οι εξετάσεις (θεωρία & εργαστήριο) θα δοθούν δια ζώσης στην εξεταστική του ΧΕ (δεν θα δοθεί θέμα εξαμήνου εργαστηρίου). Η ύλη θα αναρτηθεί στο μάθημα ΕΑΔΣΑ στο elearning.

Βασική προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο elearning του μαθήματος ΕΑΔΣΑ.

Συστήνεται οι φοιτητές να φέρουν στην εξέταση τα laptop τους για να σχεδιάσουν στην οικεία έκδοση του προγράμματος, αλλιώς θα σχεδιάσουν σε παλαιότερη έκδοση στους ΗΥ του τμήματος.