----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Σημείωση: Μια εβδομάδα πριν την παρουσίαση θα πρέπει να γίνει η σχετική “αίτηση εξέτασης ΠΕ” στη γραμματεία (όλες οι αιτήσεις φοιτητών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα)