----- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ MASTER ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ - 2023-24   ----------- ΔΙΑΝΟΜΗ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΔΟΞΟΣ ΕΕ 2022-23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Σημείωση: Μια εβδομάδα πριν την παρουσίαση θα πρέπει να γίνει η σχετική “αίτηση εξέτασης ΠΕ” στη γραμματεία (όλες οι αιτήσεις φοιτητών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα)