----------------- ΝΕΟ 10o ΚΡΟΥΣΜΑ COVID-19 ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - 26/11/2021    ----------------- ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.