Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/05/Prosklisi-foit..pdf

Δημοσίευση προκήρυξης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου»

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/04/7107_2022-04-13.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Επιλογή Φοιτητών για οικονομική ενίσχυση

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/04/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ-80353.pdf