----------- ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ε.Α. -----------   ------------ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 07/12/2023) -------------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Έκθεση εικαστικών – «Με το Νερό και με την Φωτιά…» – Οι φοιτητές του Τμήματος ΕΑ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. δημιουργούν και στέλνουν το μήνυμά τους

«Με το Νερό και με την Φωτιά…»-Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. δημιουργούν και στέλνουν το μήνυμά τους

Φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. “δημιουργούν” με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές στην Ελλάδα