----- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σημερινό μάθημα  ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ IV, λόγω ασθενείας του Καθηγητή κ. Σ.  Κόκκινου, θα μεταφερθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.

Η συμμετοχή στο μάθημα της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2023 κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και  είναι απαραίτητη η καθολική παρουσία των φοιτητών.

Κόκκινος Σπύρος

ΕΔΙΠ