ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  V – ΕΑ 501

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Την Τρίτη 19/12/2023 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος με διά ζώσης διορθώσεις στις φοιτητικές σας εργασίες.

Θα δοθούν σχετικές διευκρινίσεις (ώρα & αίθουσες) στο μάθημα αυτής της Παρασκευής (15/12/2023) και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η παρουσία όλων.

Η διδάσκουσα,

Δρ. Άρτεμις Κύρκου