Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής για τη μονιμοποίηση της κ. Κερτεμελίδου Παρασκευής, μέλους ΔΕΠ του μη αυτοδύναμου τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο
“Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και Χρηστικό Αντικείμενο” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 32552)

 

 

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/02/20240214-Prosklisi-koini-Synedriasi-Eklektorikou-P.-Kertemelidou-ΑΡΡ-32552-sp.pdf