Έχω ενημερώσει την Γραμματεία, να ανεβάζει στην ιστοσελίδα, όλες τις ανακοινώσεις των καθηγητριών και καθηγητών του Τμήματος, χωρίς ενημέρωσή μου και χωρίς την έγκρισή μου. Οπότε θα πρέπει να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας στην Γραμματεία, με την σημείωση: «να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα»

Ο Πρόεδρος του Τμήματος