ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (ΑΡΡ 38403)

 

Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου»                  (ΑΡΡ 38403), του μη αυτοδύναμου Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/04/20240408-Πρόσκληση-Συνεδρίαση-Εκλεκτορικού-ΑΡΡ-38403.pdf