Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι  ότι αναφορικά με την εξέταση των μαθημάτων:

-ΕΑ 201 – “Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής ΙΙ” &

-ΕΑ 401 – “Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής IV’

δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει  τα μαθήματα

ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Πανταζόπουλος