Καλημέρα σε όλες και σε όλους
Σας παρακαλώ να μην χρησιμοποιήσετε την παρακάτω αίθουσα, από 17.06.2024 έως και 22.06.2024, λόγω της αποκλειστικής χρήσης της στη διαδικασία της πιστοποίησης του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ΔΙΠΑΕ

https://zoom.us/j/93440931117

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΕΑ
Σάκης Πανταζόπουλος