ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2024 (Ακαδημαϊκο Έτος 2023-2024)

 

https://ia.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/07/ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2024-F.pdf