Ναταλία Χρυσικού, MArch, Υπ. Διδάκτορας

Αρχιτέκτων Μηχανικός - Εντεταλμένη Διδάσκουσα

Αρχιτέκτων Μηχανικός (Α.Π.Θ), με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαμόρφωση δημόσιων χώρων και κτιρίων (Paris-Belleville) και Υπ. Διδ. του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Η Ναταλία Χρυσικού είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Αποφοίτησε από την αρχιτεκτονική σχολή του Α.Π.Θ το 2001 και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην αρχιτεκτονική σχολή της Belleville στο Παρίσι (Ecole d’Architecture de Paris-Belleville) το 2002, με ειδίκευση στη διαμόρφωση δημόσιων χώρων και κτιρίων. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ με θέμα έρευνας τη συμβολή των εφήμερων αρχιτεκτονικών/καλλιτεχνικών/πολιτιστικών επεμβάσεων στη βιωματική εμπειρία και συμμετοχή, την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την καινοτομία, τη διαμόρφωση σχεδιαστικών πρακτικών, την περιβαλλοντική αναζωογόνηση και αειφορία.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα στο Παρίσι, όπου και εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία μέχρι το 2005. Έχει συμμετάσχει ως μέλος ομάδας σε αρχιτεκτονικές μελέτες δημόσιων και ιδιωτικών έργων και σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με βραβεύσεις. Η επαγγελματική της δραστηριότητα επεκτείνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε ένα εύρος κλιμάκων, από εσωτερικούς χώρους, κτίρια κατοικιών, σχολεία και γραφεία έκτακτης ανάγκης (με modules ISO-box), ελαφριές κατασκευές, κτίρια μεγάλης συνθετότητας (ξενοδοχεία, μουσεία, αεροδρόμια, νοσοκομεία, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά και δημόσια κτίρια, επανάχρηση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς) και σε μελέτες αστικού σχεδιασμού. Έργα που έχει συμμετάσχει έχουν δημοσιευθεί σε αρχιτεκτονικά περιοδικά και έχουν λάβει μέρος σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής και στο OPEN HOUSE. Ενδεικτικά αναφέρονται: i) 35 κατοικίες στο Grand Charmont της Γαλλίας (2003, διαγωνισμός - Β’ βραβείο) ii) Νοσοκομείο 32 κλινών για άτομα μειωμένης κινητικότητας στο Chaux της Γαλλίας (2003, διαγωνισμός - Β’ βραβείο), iii) Προκαταρκτική μελέτη πολεοδομικής, κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής των κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας στη Θεσσαλονίκη (2008, διαγωνισμός - Β’ βραβείο), iv) Θεματικό μουσείο – έκθεση δασικής οικονομίας στα Πλατανάκια του Ν. Σερρών (2015), v) Αναβάθμιση και ανάδειξη του Ενυδρείου Βυρώνειας (2015), vi) Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Έρευνας του Α.Π.Θ (δημοσιεύτηκε: ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ + ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2011), ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ+DESIGN (2011) , στις ΔΟΜΕΣ_ Διεθνής Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικής (2012) , ΚΤΙΡΙΟ_ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΥΛΙΚΑ (2020)), vii) Επέκταση Αεροσταθμού του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» (δημοσιεύτηκε: ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ + DESIGN (2011)), viii) Σχεδιασμός νέας ξενοδοχειακής μονάδας 261 κλινών κατηγορίας 5* (2018), ix) Στέγαστρα Στάσεων Αστικών Λεωφορείων του σταθμού μετεπιβίβασης στον τερματικό σταθμό Ν. Ελβετία του μετρό Θεσσαλονίκης (2022), x) Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων στη Μαράσλειο Σχολή και μετατροπή της σε Ψηφιακό μουσείο με χώρο Πολλαπλών Λειτουργιών, στον Άγιο Ευστράτιο Λέσβου (2023).

Η ερευνητική της δραστηριότητα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με τα αποτελέσματα της έρευνάς της να έχουν παρουσιασθεί σε συνέδρια, ημερίδες, συλλογικούς τόμους και εκθέσεις. Επιστημονικές της εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές. Έχει υπάρξει επίσης μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής εντατικών εργαστηρίων σχεδιασμού και έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια και τον σχεδιασμό αρχιτεκτονικών εκθέσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επεκτείνονται σε διάφορες κλίμακες του χώρου και εστιάζουν στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, τον αστικό δημόσιο χώρο, την αστική αναζωογόνηση και ανθεκτικότητα, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τις πολιτιστικές πρακτικές σε δημόσιους αστικούς χώρους, τις πρακτικές ανάδειξης και ένταξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, την εφήμερη αρχιτεκτονική και τους εφήμερους αστικούς μετασχηματισμούς, τις εφήμερες αστικές δράσεις, τις καινοτόμες σχεδιαστικές πρακτικές και την τεχνολογία, την αισθητηριακή και βιωματική εμπειρία, την κοινωνική συμμετοχή και την αειφορία.

Έχει συνεχή διδακτική δραστηριότητα από το 2007 σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε διαφορετικά αντικείμενα και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχει διδάξει στη σχολή AAS στο τμήμα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου (2007-2009), στο ΤΕΙ Σερρών στα τμήματα i) ΕΑΔΣΑ και ii) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (2009-2017 ως εργαστηριακός συνεργάτης), στο ΤΕΙ ΚΜ στα τμήματα i) ΕΑΔΣΑ και ii) Πολ. Μηχ. και Μηχ. Τοπ. και Γεωπλ. (2017-2019 ως ακαδ. υπότροφος), στο ΔΙ.ΠΑ.Ε στα τμήματα i) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (2019-σήμερα ως ακαδ. υπότροφος) και ii) Πολιτικών Μηχανικών (2019-2022 ως ακαδ. υπότροφος), στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ (2020-2021, επικουρικό διδακτικό έργο). Έχει επίσης επιβλέψει σημαντικό αριθμό διπλωματικών εργασιών σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Αρχιτεκτονικός και αστικός σχεδιασμός, Αστικός δημόσιος χώρος, Αστική αναζωογόνηση και ανθεκτικότητα, Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και αειφορία, Πολιτιστικές πρακτικές σε δημόσιους αστικούς χώρους, Πρακτικές ανάδειξης και ένταξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, Πολιτιστική κληρονομιά και ανθεκτικότητα, Εφήμερη αρχιτεκτονική και εφήμεροι αστικοί μετασχηματισμοί, Εφήμερες αστικές δράσεις, Καινοτόμες σχεδιαστικές πρακτικές και τεχνολογία, Αισθητηριακή και βιωματική εμπειρία, Κοινωνική συμμετοχή.

1 Μεταπτυχιακό, 2 Ερευνητικά προγράμματα, 2 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, 5 Ανακοινώσεις σε συνέδρια, 1 Κεφάλαιο σε βιβλίο, 1 Άρθρο σε περιοδικό, 9 Εκθέσεις Ερευνητικού έργου

3 Β' βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

Ενδεικτικό Portfolio μελετών