----------- ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ε.Α. -----------   ------------ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 07/12/2023) -------------   ------ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ-ΑΡΧΙΤ & LOGO ANIMATION ------

Teaching Research Staff

Department of Interior Architecture - International Hellenic University

 • Dr. Architect Engineer

 • Responsible for the thesis process
 • Member of the Student Career Advisory Committee of IHU
 • Member of department assembly
 • Member of the contract teachers evaluation committee
 • Member of the qualifying examination evaluation committee

Tel. +30 23210 49328
Email: vickykert@ihu.gr

 • Dr Architect Engineer, post Ph.D

 • Internship Head for students and President of the Internship committee
 • Deputy department representative in the Special Account of Research Funds - ELKE
 • Administrator (creator) of the department's website - ia.ihu.gr
 • Admin of elearning exams (exams.ia.ihu.gr)
 • Book administrator Eudoxus
 • Departmental Edupass Platform Administrator
 • Member of department assembly
 • Member of the contract teachers evaluation committee
 • Member of the qualifying examination evaluation committee

Tel.   --
Email: s.kouzeleas@gmail.com