ΕΑ101 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι

Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης. Η τέχνη του προϊστορικού ανθρώπου. Η τέχνη της παλαιολιθικής και της νεολιθικής εποχής. Τέχνη των πολιτισμών της Ανατολής (Μεσοποταμία & Αίγυπτος). Η τέχνη της εποχής του χαλκού στην Ελλάδα (Μινωική, Κυκλαδική και Μυκηναϊκή). Η τέχνη στην γεωμετρική, αρχαϊκή & κλασσική εποχή. Η ελληνιστική τέχνη. Η τέχνη των Ετρούσκων. Η ρωμαϊκή εποχή. Η βυζαντινή τέχνη. Η τέχνη του Ισλάμ. Μεσαιωνική τέχνη στην Κεντρική Ευρώπη. Η ρωμανική και γοτθική αρχιτεκτονική του Μεσαίωνα. Ιστορία της αρχιτεκτονικής και της Διακόσμησης των εσωτερικών χώρων από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τον μεσαίωνα.

info

Διδάσκων: -

Κωδικός: ΕΑ101

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Πιστωτικές μονάδες: 6

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΓΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 150

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή