ΕΑ106 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι

Το μάθημα της Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων Ι, αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικά ζητήματα της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων. Πραγματεύεται στοιχεία του χώρου, τη γεωμετρία του, το βασικό λεξιλόγιό του, καθώς και τη σωστή λειτουργικότητά του. Η θεωρία και εφαρμογή του μαθήματος έχουν σαν στόχο την πρώτη προσέγγιση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης εσωτερικών χώρων. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση θεμελιωδών αρχιτεκτονικών εννοιών και ζητημάτων ανάλυσης και σύνθεσης του χώρου, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, ο πειραματισμός, η διερεύνηση και διατύπωση πολλαπλών προσεγγίσεων και ιδεών μιας αρχιτεκτονικής σύνθεσης, αλλά και η εξοικείωση με διάφορα εκφραστικά μέσα και αναπαραστατικές τεχνικές. Το μάθημα προσεγγίζει, μέσω πειραματισμού και έρευνας, τη σωστή θεώρηση του χώρου ξεκινώντας από τη μετρική αποτύπωση του και καταλήγει στην κατανόηση της εύρυθμης λειτουργίας του

info

Διδάσκων: Κώστας Παπαγούτης, MSc

Κωδικός: ΕΑ106

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Πιστωτικές μονάδες: 6

link

Ώρες / εβδομάδα: 6

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 100

.

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή