ΕΑ201 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΙ

Η εικαστική δημιουργία από την Αναγέννηση μέχρι τα εικαστικά κινήματα του 19ου αιώνα. Η τέχνη στην Αναγέννηση. Μπαρόκ, Ροκοκό και Κλασικισμός. Τα εικαστικά κινήματα του 19 αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
Η ιστορία της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης των εσωτερικών χώρων από την αναγέννηση έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Κτιριακές εφαρμογές της Αναγέννησης, Μπαρόκ, Ροκοκό, και του Κλασικισμού. Συσχέτιση κτιριακής ρυθμολογίας και της ρυθμολογίας των επίπλων. Κλασικισμός στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος και νεοκλασικισμός στην Ελλάδα.

info

Διδάσκων: -

Κωδικός: ΕΑ201

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Πιστωτικές μονάδες: 6

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΓΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 150

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή

Πρώην ΤΕΙ ΚΜ

E-learning

© Σχεδίαση & υλοποίηση ιστοσελίδας: Dr Στέλιος Κουζελέας, Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΠΑΕ