ΕΑ207 – ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΙ

Το μάθημα της Πλαστικής ΙΙ έχει ως αντικείμενο την δημιουργία νέων μορφών χωρικού σχεδιασμού και τη παραγωγή πλαστικών μοντέλων σε αντιστοιχία με τις ποικίλες φυσικές μορφές και τις κατασκευές του φυσικού και φαντασιακού κόσμου.
Βασικό ζητούμενο του μαθήματος είναι συσχέτιση τους με την αρχιτεκτονική κλίμακα και ο προσδιορισμός της ανθρώπινης μορφής στο χώρο.
Το μάθημα αναπτύσσεται μέσα από πρακτικές ασκήσεις με τη παράλληλη υποστήριξη θεωρητικής ανάλυσης μέσω διαλέξεων και παραδειγμάτων από θέματα σχετικά με το προς σχεδιασμό αντικείμενο της άσκησης.

info

Κωδικός: ΕΑ207

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΓΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή