ΕΑ303 – ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙΙ

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις σύγχρονες λογικές κατασκευής των λεγόμενων «ελαφρών κτιρίων» με την εφαρμογή ελαφρών δομικών κατασκευών, ελαφρών εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων και εξωτερικών ελαφρών τοιχοπετασμάτων.
Αναλύονται οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των ελαφρών δομικών κατασκευών, οι οποίες εξαιτίας του βάρους τους επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή τους μέσα στα κτίρια.
Ειδικότερα αναλύονται οι σύγχρονες κατασκευαστικές τεχνικές εσωτερικών χωρισμάτων με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ψευδοροφές επισκέψιμες είτε σταθερές και διαμόρφωση δαπέδων. Αναλύονται τα υλικά, οι ιδιότητες τους, οι συνδέσεις και τρόποι κατασκευής των ελαφρών κατασκευών. Κατασκευαστικές τεχνικές και σύνδεση των ελαφρών κατασκευών με τα φέροντα δομικά στοιχεία της οικοδομής. Επίσης αναλύονται οι λοιπές εγκαταστάσεις (ηλεκτρικές, υδραυλικές, δικτύων) οι οποίες προσαρμόζονται πάνω στα ελαφρά δομικά στοιχεία.
Στο εργαστηριακό – σχεδιαστικό μέρος του μαθήματος και πιο συγκεκριμένα στον σχεδιασμό ελαφρών δομικών κατασκευών και στοιχείων οικοδομικής, οι φοιτητές καλούνται να επεξεργαστούν σχεδιαστικά θέματα που αφορούν σε οικοδομικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες διαφόρων εσωτερικών χώρων.

info

Κωδικός: ΕΑ303

Εξάμηνο σπουδών: 3ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή