ΕΑ307 – ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι

Το μάθημα αναπτύσσει την έννοια της εικαστικής σύνθεσης σαν εφαρμογή σε επιφάνειες αντικειμένων του εσωτερικού χώρου (δισδιάστατα μοτίβα 2d).
Περιλαμβάνει δισδιάστατες διακοσμητικές εφαρμογές σε κουρτίνες, χαρτί ταπετσαρίας, ύφασμα, διαχωριστικά πανό, πλακάκια.
Στα πλαίσια της θεωρητικής κατάρτισης παρουσιάζονται παραδοσιακά μοτίβα από την χώρα μας και τον διεθνή χώρο και αναλύονται ως προς τη δομή και την λειτουργία τους.
Οι φοιτητές, με ασκήσεις στο εργαστήριο, έρχονται σε επαφή με την έννοια του μοτίβου, του καννάβου και του επαναλαμβανόμενου μοτίβου και την διαδικασία του στυλιζαρίσματος, σαν το σύνολο από επιλογές και απλοποιήσεις που χρησιμοποιούν οπτικές και κοινωνικές αξίες (ισορροπία, χρόνος, κίνηση, σύμβολα).

info

Κωδικός: ΕΑ307

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Πιστωτικές μονάδες: 3

link

Ώρες / εβδομάδα: 3

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΕΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 75

.

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή