ΕΑ401 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙV

Η εικαστική και αρχιτεκτονική δημιουργία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ως σήμερα. Μεταμοντέρνα τέχνη και αρχιτεκτονική, Φαινομενολογία και Μεταστρουκτουραλισμός. Κριτικός τοπικισμός, Αποδόμηση και Πτύχωση.

info

Κωδικός: ΕΑ401

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Πιστωτικές μονάδες: 6

link

Ώρες / εβδομάδα: 4

Τύπος: Υποχρεωτικό ΜΓΥ

Φόρτος εργασίας / εξάμηνο: 150

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή