ΕΑ404 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (DESIGN) I

Ιστορία του Design. Θεωρίες Design.
Διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων από την ιδέα στη μακέτα, στο πρωτότυπο, στο τελικό δείγμα, στην παραγωγή.
Μηχανές παραγωγής και επίδρασή τους στην τελική μορφή χρηστικών & διακοσμητικών προϊόντων. Ο εξορθολογισμός της εργασίας στην μηχανική παραγωγή και γέννηση της σύγχρονης βιομηχανίας. Είσοδος της τέχνης στην βιομηχανία με επακόλουθο την βιομηχανία της τέχνης. Η νέα πραγματικότητα: η μορφή υπερνικάται από την τεχνική της βιομηχανικής παραγωγής. Φανξιοναλισμός.
Το σύστημα και η μεθοδολογία στην σύγχρονη βιομηχανική μορφοδοσία.
Η καταξίωση της ταυτότητας του βιομηχανικού προϊόντος στην καταναλωτική πράξη. Η αποστολή και το νόημα του design management. Ο ρόλος του βιομηχανικού μορφοδότη (industrial designer) στην σύγχρονη διακόσμηση.
Στο εργαστηριακό μέρος ατομικές είτε σε μικρές ομάδες σπουδαστών ασκήσεις μορφοδοσίας για διάφορα χρηστικά και διακοσμητικά προϊόντα.

info

Κωδικός: ΕΑ404

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Πιστωτικές μονάδες: 8

Ενδεικτικό Portfolio φοιτητικών εργασιών μαθήματος

Αναζήτηση ανά κατηγορία ή επίθετο φοιτητή